Skip to content Skip to footer

Ključne figure

Filip Jovićević

Rukovodilac poslovnih operacija (Osnivač & co-CEO)

Nikola Perović

Rukovodilac inženjeringa i nauke (Osnivač & Co-CEO)

Nina Drakulić

Rukovoditelj obrazovanja i robotike (Osnivač)

Članovi tima

Vojislav Dragović
Testiranje i Inžinjering – Crna Gora

Sara Perović
Hemijsko Inžinjerstvo – Crna Gora

Mia Jovetić
Raketno Inžinjerstvo – Holandija

Jelena Pečurica
Telekomunikacije – Češka