Skip to content Skip to footer

Rukovodilac poslovnih operacija (Osnivač & co-CEO)

Filip Jovićević

Biografija

Filip Jovićević vodi naše poslovanje sa strateškom vizijom i posvećenošću izvrsnosti. On vodi kompaniju prema novim horizontima, osiguravajući besprijekornu integraciju između poslovnih strategija i operativnog izvršenja